شهر ۰۸

آینده حجاب وحجاب آینده در کشور

یادداشت کوتاه

آینده حجاب وحجاب آینده در کشور

حسن هنرور دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی

100_32

بازمهندسی ، ترسیم حدود و ثغور و تعیین روابط منطقی بین متغیر ها در تحلیل صحیح از لایه‎های نظام سلامت اجتماعی با نگاه سیستمی و جامع به مساله عفاف و حجاب و تاثیر و تاثر بین اجزای آنها از ویژگی‎های معماری نظام اجتماعی محسوب می شود ،بطوریکه بهره‎گیری از رویکرد تعادلی و پایدار از منابع مختلف نظام سلامت اجتماعی ،توانایی شناخت جامع و دستیابی به یک هندسه کاربردی را مهیا می‎سازد. طراحی الگوی نظام عفاف و حجاب متناسب با شاخص های جامعه فرهنگی و قوانین و شرایط حاکم بر آن جامعه بر عهده سازمانها گروه ها و یا افراد خاص قرار داده شده است . ترسیم هندسه این نظام با محوریت حفظ و ارتقا کرامت اخلاقی و انسانی بر اساس فرهنگ اسلامی باید به گونه ای باشد که قابلیت تعمیم پذیری و گسترش را داشته باشد .لذا مهندسی ،طراحی و تعیین متغیر ها و روابط بین این عوامل بر این نظام به نقش وظایف و کارکرد های دستگاههای مختلف فرهنگی اعم از عمومی و اختصاصی به ساختار آنها بر می گردد که در این مدل هیچ دستگاه فرهنگی نباید خنثی فرض شود و با توجه به یویایی این موضوع قابلیت انعطاف را داشته و لذا بر این اساس تمرکز در این نظام طراحی ساختار و کارکردهای است که در حال حاضر متعادل و در آینده پایدار باشد و همانند یک ساختمان محکم دربرابر انواع زلزله ها مقاوم بماند .

از آنجائیکه سلامت اجتماعی جامعه متاثر از نوع رفتارهای فرهنگی مشاهده شده در کف خیابان است و درواقع مردم از این نوع هنجار تلقی درست داشته و نگاه حداکثری مبنی بر مقبولیت به آن دارند و اینجاست که تعارض و پارادوکس افراد جامعه بیشتر بروز می نماید .

با نظر داشت نگاه فرآیندی به این مساله و با وجود ۴۳ دستگاه متولی فرهنگ در کشور همچنان نا کارآمدی آنها در ساماندهی این مهم ملموس و مشهود است لذا بعد از این باید مشخص شود چه کسی ،چگونه و درچه محیطی در بازسازی کارکرد و ساختارهای این دستگاهها عمل کند تا به کارآمدی نظام عفاف و حجاب در الگوی مطلوب حجاب آینده بیانجامد.

بنابراین راهکاری حفظ وگسترش عفاف و حجاب در کشور با توجه به استراتژی حجاب آینده که اولا ساختنی است و ثانیامتاثر از شرایط اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی است که در واقع ساخت نظام حجاب مطلوب و پایدارو هچنین جلوگیری از روند رو به رشد و قهقرایی هنجاری آینده حجابی است که الان در جامعه مشاهده میشود.

ماموریت اصلی نظام مطلوب حجاب آینده به صورت ذیل مورد پیشنهاد و تاکید است .

  • تبیین مفهوم عفاف و حجاب در سطح دستگاه های آموزشی کشور
  • بازمهندسی ساختار و کارکرد دستگاههای مسئول فرهنگی کشور
  • تبیین وضع موجود در ارائه آسیب های آنها در نظام سلامت اجتماعی صورت پذیرد.
  • تغییر در نگرش جامعه هدف
  • مشارکت فعال رسانه ها در امر آموزش و فرهنگ سازی همگانی
  • طراحی و ارائه مدل مطلوب حجاب و عفاف با توجه به استراتژی حجاب آینده در کشور
  • نگاه فرآیندی به مسئله حجاب آینده در جهت ساخت نظام مطلوب آن که در حال حاضر متعادل و پاسخگو و در آینده پایدار باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *