شهر ۲۶

اندر احوالات شیخنا و مولانا میرزا حسام الدین آشنا رضی ا… عنه

                                                      تذکره المقامات فی احوالات رجال عصر اعتدال(۴)

                                                                         میرزا کاتب فضول باشی

 

آن امنیه چی مکلا ، آن استاد ارتباطات حالا ! ،آن مشاور ارشد بعضی ها! آن پشت پرده برخی دولت ها! آن مایه خفت امام صادقی ها! میرزا حسام الدین آشنا رضی الله عنه صاحب کرسی بلندپایه مشاورت و معاضدت در دول یازدهم و دوازدهم بود و به میرزا حسن خان کلید الدوله مشورت همی بداد فراوان!

نقل است آن سالها که بعد رفتن ابوی عیال محترمه از وزارت امنیه یعنی میرزا دری نجف آبادی بزرگ رضی الله عنه در سنه دویم خرداد ماه و بعد وقوع قتلهای زنجیره ای میرزا حسام که خود پست های متعدد امنیتی بداشت و فعال مایشاء بود بعد مدتی عدم آفتابی نشدن و غیره و در نهایت به عنایت مرحوم میرزا مهدی مهدوی کنی غفرالله عنه سر از گروه ارتباطاتیه دانشگاه امام صادق سر بر آورد و استادیار بشد و سالیان مدید در دوران دول ماقبل اعتدالیون! به تدریس و مطالعه و سرکار بگذاشتن دانشجویان و اهل علم! مشغول بشد!

آورده اند در جریان آغاز تبلیغات انتخاباتیه میرزا حسن کلید الدوله دستی از غیب! میرزا حسام ما را از اتاق محقر و ساده در امام صادق به ستاد مرکزی میرزا حسن در نیاوران بکشانید و بر کرسی مشاورت ارشد بنشاد به نوعی که میرزا حسام جیغی بنفش کشید و از حال برفت ! مریدان مخلص مشت و مالش بدادند و آب قند در حلقش بریخته و به حالش بیاورده و نرمالش نمودند!

نقل است در تواریخ چون به حال بیامد روی به شیخ حسن بنموده  وگفت آقا فقط بنفش رنگ تو باید بنفش باشد ما باید کشور را بنفش کنیم ! حال بگذریم که در دوره اول دولت شان چیزی شبیه قهوه ای….

فی الحال پسندیدند  و جمیعا بنفش شده و سرود  شادی بخوانده و سرمست شدند .

آورده اند میرزا حسام که خوشحال و سرمست از این الهام غیبی از درب ستاد در حال خروج بود! به ناگه پایش بر ورودی درب گیر افتاده و سکندری خورده و به ناگه دسته کلیدش از جیب بیفتاده در مقابل پای جماعت که ناگه دوباره میرزا حسام فریاد برآورد که یافتم یافتم و  نیوتن وار بر دالان ستاد بچرخیده و همگان را در بهت فروبرده و گفتا که نماد ما باید همین کلید باشد ، همین کلید کوچک قفلهای بزرگی را باز خواهد بنمود! باید این کلید را برجسته بنموده و در کشور برویش مانور بداده فراوان… دولت ما دولت کلید خواهد بود….

گفته اند که جناب میرزا در فضای مجازی نیز ید طولایی بداشت و در توییترش پیامها همی بداد فراوان و سوتی های بهمان و مایه اعتراض و گاف همی بشد برای دولت که برخی منابع گفته اند از سوی برخی بزرگان دولت مدتی منعش بکرده اند که صفحه اش را خالی بگذارد و افاضه فیض کمتر بنماید!

در تواریخ نیز نقل بکرده اند در جریان تبلیغات انتخابات سنه ۹۶ ریاست جمهوریه با رهبری میرزا حسام چند صد کانال تلگرامیه خریداری و اجاره شده و مبالغی بس سنگین بدادند تا در فضای مجازی میرزا حسن را برجسته نمایند!

نقل کرده اند چون از دنیا برفت هنوز فضای توئیترش فعال بود و همی پیام در آن منتشر همی بکرد و مایه عجب خلایق بشد تا مریدی از مریدانش در نهاد ریاست جمهوریه وی را شب در خواب بدید و راز این قصه بپرسید که میرزا حسام بگفتا من از برزخ تنها یه خواسته از حق تعالی خواستم و آن حضورم کماکان در فضای مجازی بود که اجابت گردید!!!!  خدایش بیامرزد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *