این جریان کار آمریکاست!

تیر ۱۰

این جریان کار آمریکاست!

گفتگوی کوتاه  با استاد دکتر محمد حسین رجبی دوانی

 

این جریان کار آمریکاست!

به کوشش ابوالفضل مژده

Untitled-2DFNZF

اشاره:

تکفیری ها این روزها نقل اکثر محافل و آفت جهان اسلام شده اند و در چند کشور اسلامی موریانه وار انسانیت و وجدان و اخلاق را به فجیع ترین اشکال در حال ذبح اند ! جالب آنکه این جماعت خشک مغز و حیوان صفت از سوی رسانه های غربی صفت مسلمان به خود گرفته اند و به عنوان نماد مسلمانی مدام تبلیغ می شوند در هر حال ساعتی را خدمت استاد برجسته تاریخ اسلام دکتر رجبی دوانی در مشهد مقدس رسیدیم تا از زبان ایشان تکفیری ها را در مجالی کوتاه بررسی کنیم .

 

*/*

با سلام و احترام به عنوان سوال نخست بفرمایید ریشه تاریخی جریان های سلفی تکفیری در کجاست ؟

سلفی گری فی نفسه چیز بدی نیست . این ها می گویند ما می خواهیم برگردیم به روش سلف صالح ( گذشتگان پاک ) . دلیلش هم این است که نه اهل تسنن خودشان را از اهل بیت پیامبر محروم کرده بودند ، حسابشان روی اصحاب پیغمبر بود و بعد از اصحاب تابعین ، شاگردان آنها بود . منتهی وقتی آنها را هم از دست دادند دیگر الگویی نداشتند و خیلی به انحراف کشیده شدند در زمینه های مختلف .

یک عده ای که عرق دینی پیدا کرده بودند آن هم در قرن چهارم هجری بود . می خواستند معنویت زمان پیامبر را پیدا کنند اما الگو نداشتند . لذا گفتند باید برگردیم به روش سلف ، که سلفی ها از اونجا هستند . منظورشان اصحاب پیامبر بودند . می گفتند بهترین دوره ی زندگی بشریت درزمان پیامبر بوده . معنویت و برادری بوده و دعوا و  ریا و این گونه مسائل در میان مردم نبوده است . باید برگردیم به آن حالت .

این ایده ی خوبی است که آدم برگردد و از افراد صالح بخواهد پیروی کند ، منتهی از همان موقع این ایده دچار انحراف شد ، به قیمت رد کردن هر کسی که مثل آنها فکر نمی کند و منحرف دانستن دیگران .

فردی به نام احمد بربهاری این طرز تفکر را اولین بار در قرن چهار هجری مطرح می کند و عده ای از او تبعیت می کنند . که در آن زمان هم شیعه ها را به قلع و قمع می کردند و هم سنی هایی را که این طرز تفکر را نمی پذیرفتند . آشوب و فتنه . چندین بار کشتار کردند تا دولت آل بویه که توانست آنها را سرکوب بکند .

آنها نمی توانستند تحمل بکنند که شیعه دارد شعائر خودش را انجام می دهد . چون آل بویه دولت شیعی بود که آمده بود روی کار و ایران منهای خراسان و عراق و بخش هایی از شام و ترکیه امروزی را در اختیار داشت و بعد بغداد را که مرکز خلافت بود گرفته بودند و خلیفه را مقبول خودشان کرده بودند و برای سنی ها به خصوص سنی های متعصب زور داشت .

آنها فشار بر سنی وارد نکردند فقط شیعه را از تقیه و فشار بیرون آوردند که آنها نمی توانستند این را تحمل کنند . حمله می کردند به دسته های عزاداری امام حسین علیه السلام . محله ی کرخ بغداد شیعه نشین بود ، چند بار آتش زدند ، عده ی زیادی از شیعیان شهید شدند . مثل همین کارهای الآن ولی چون آن زمان بمب و کامیون انفجاری و جلیقه ی انفجاری نداشتند اون طوری عمل می کردند .

بعد حتی گستاخی شان تا جایی رسیده بود که اهانت به امیرالمومنین امام علی علیه السلام می کردند . یعنی برای اینکه شیعه را بکوبند به امام علی توهین می کردند . همین بربهاری خبیث حتی قائل به این که امام فضیلتی دارد نبود و توهین و اهانت هایی می کرد و پیروانش هم همین طور .

حتی گروهی از تکفیری های آن موقع برای دهن کجی به شیعه و توهین به خود امیرالمومنین ایام خاصی یک شتری را می آوردند و زنی را سوارش می کردند و چوب دستشان گرفته  و دنبال شتر حرکت می کردند و می گفتند می رویم به جنگ علی و اصحاب علی . بازسازی و شبیه سازی جمل را می کردند .

در برابر عید غدیر که آل بویه برای اولین بار جشن گرفته و عید آن را اعلام کردند ، آنها عید یوم الغار می گرفتند ، روزی که پیامبر و ابوبکر وارد غار شدند یا مقابل عاشورای امام حسین علیه السلام ، مقتل مصعب ابن زبیر می خواستند باب کنند . چون مصعب هم روز عاشورا از بین رفت . منتهی چون باطل بود نگرفت . فقط می خواستند جلوی شیعه عرض اندام بکنند و بگویند اگر شما این ها را دارید ما هم مثلا داریم و آن رو تحت الشعاع قرار بدهند که نمی شد .

به هر صورت این وضعیت بود ، گاهی اوقات آل بویه هم مجبور میشدند برای اینکه فتنه بخوابد هم به شیعه سخت بگیرند و هم به سنی . مثلا بزرگان هر دو طرف رو تبعید می کردند . حتی پدر شیخ مفید را عزدالدوله تبعید کرد درحالیکه خودش شیعه بود شیخ مفید و پدرش . اما برای اینکه این بزرگ شیعه بود از این طرف و از آن طرف هم بزرگان سنی ، که نمی خواستند کشتار و درگیری راه بیفتد .

 بعد از مدتی وضعیت فروکش کرد . در خود سنی ها هم این قضیه نگرفت . تا قرن هشتم که ابن تیمیه هست و پدر وهابیت حساب می شود . این ها بیشتر در حنبلی ها پدید آمد . حنبلی ها قشری ترین مذهب فقهی سنی هستند و به اهل حدیث هم معروف اند . کاربرد عقل را در همه ی مسائل شرعی چه در احکام ، چه در اعتقادات باطل می دانند و برائت رو هم تکفیر می کنند . هم آن جریان از حنبلی ها بود و هم از بربهاری .

اما گستاخی ابن تیمیه به جایی رسید که شروع کرد به نقد خود احمد حنبل که جاهایی هم او را رد می کرد . که نه تنها سایر فرقه های سنی بلکه خود حنبلی ها هم با او درافتادند . منتهی نوک حملاتش رو آورده بود روی شیعه .

آن خبیث هم خیلی علیه امیرالمومنین امام علی حرف میزد . درحالیکه احمد حنبل ، پیشوای حنابله ، اگر بشود گفت که یک نقطه ی روشن و سفید در کارنامه ی سیاهش باشد ، این که اوست که تلاش کرد امام علی را به جامعه ی سنی به عنوان خلیفه ی چهارم بقبولاند . تا قبل از آن اصلا حضرت را قبول نداشتند . سه تا خلیفه را مقدس می دانستند ، امیرالمومنین را به خاطر جنگ جمل مورد انتقاد قرار می دادند . این احمد حنبل جا انداخت چهار گانه بودن خلفای راشدین . منتهی ابن تیمیه رد می کرد و حتی برای گستاخی و دهن کجی کتاب نوشت در فضائل یزید بن معاویه . منتهی ابن تیمیه را گرفتند و به زندان افتاد و در زندان هم مرد . ابن قیم جوزی شاگردش خواست راهش را ادامه بدهد که نگرفت .

تا اوایل قرن یازده هجری که محمدبن عبدالوهاب رو انگلیسی ها کمک کردند . آدم ماجراجویی بود که عقاید وهابیت رو با بهره گیری از همان عقاید ابن تیمیه پایه گذاشت . اما ابن تیمیه سواد داشت اما محمدبن عبدالوهاب آدم بی سواد احمقی بود .

وقتی محمدبن عبدالوهاب توانست قدرتی بگیرد در حجاز شروع کرد به کشتار غیر خود . حتی حمله کردند به کربلا ، کشتار وسیعی کردند ، حرم رو غارت کردند  و خواستند به نجف بروند که نتوانستند . جریان کنونی دنبال همان جریان است .

*استاد محترم  دلیل شدت گرفتن جریان تکفیری در دو سه سال اخیر چیست ؟

این در واقع کار آمریکاست . به خاطر اینکه انقلاب ما عجیب داشت نفوذ پیدا می کرد و چه بهتر به اسم خود اسلام به این مکتب آسیب برسد . چون هر کاری کردند دیدند انتشار اسلام قوی تر شده است . حالا یه عده ای از خود مسلمان ها بیایند آبروی اسلام را با این حرکات ببرند ، بهترین چیزی است که منافع و اهداف آمریکا را تامین می کند .

شما ببینید در ماجرای ندا  آقاسلطان در آن قضایای فتنه ی ۸۸ که معلوم هم بود خودشان زدند چون با اینکه فیلم می گرفتند نه یک مسلحی اونجاست نه یک نیروی نظامی . در دنیا چه سر و صدایی علیه ما ایجاد کردند . درحالیکه این ها سر می برند ، شکم پاره می کنند و خودشان هم می گذارند در اینترنت . قلب در می آورند ، حتی زنان مسیحی را به بردگی می برند . خود آمریکایی ها عمدا کاری می کنند که این ها مطرح بشوند و چهره ی خشن و ناجوری از اسلام نشان بدهند که اون قضیه عملی بشود .

*بعد از قرن ۱۱ و حمله به کربلا ، الآن کارهایی که تکفیری ها انجام می دهند به نسبت آن زمان شدیدتر شده است ؟

به نوعی بله . چون متاسفانه داعش به خصوص در افکار عمومی سنی ها خیلی هم محبوبیت دارد . چون این ها یک عقده ای دارند و می گویند ما خلافت را از دست داده بودیم و این ها دارند خلافت را احیا می کنند و مجد و عظمت اسلام است و به همین خاطر از مالزی و اندونزی گرفته تا شمال آفریقا و حتی از کشور خودمان به آن ها می پیوندند .

*با تشکر از زحمات شما

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *