ترک غیر خدا کن در قلب!

تیر ۱۰

ترک غیر خدا کن در قلب!

نامه ای از شیخ محمد بهاری همدانی به یک دوست

ترک غیر خدا کن در قلب!

 Untitled-2SEBV

بسمه تبارک و تقدس

آنچه بر جناب آقا شیخ احمد لازم است این که تامل درستى نماید ببیند بنده است یا آزاد؟ اگر دید آزاداست خودش مى داند هر کارى بخواهد بکند. واگر دانست بنده است و مولى دارد سر خود نیست هر کارى بکند ولو دستى حرکت دهد از وى جهت آن سئوال خواهد شد و جواب درستى باید بگوید.

پس بنابراین باید سعیش در تحصیل رضاى مولایش باشد.اگر چه دیگران راضى نباشندابدا.

غرض اصلى از خلقت حاصل نخواهد شد بجزاینکه معرفت و محبت میان عبد و مولى باشد   و تحصیل تقوى محتاج بچند چیز است که چاره ندارداز آنها:

یکى پرهیزاز معاصى است . باید معاصى را تفصیلا یاد بگیرد هر یک را در مقام خود ترک نماید.از جمله معاصى است ترک واجبات پس باید واجبات خود را هم به مقدار وسع وابتلاء به آنها یاد گرفته و عمل نماید. واین واضح است با معصیت کارى اسباب محبت و معرفت موجود نخواهد شد.اگراسباب عداوت نباشد.

اگر شیخ احمد بگوید من نمى توانم ترک معصیت بالمره بکنم لابد واقع مى شوم از گناه مثل کسى است که گناه نکرده مایوس ازاین در خانه نباید شد اگر چه هفتاد پیغمبر را سر برده باشد باز توبه اش ممکن است قبول شود. مولاى او قادراست که خصماى دشمنان او را راضى کند از معدن وجود خودش جلت قدرته  .

دوم :اینکه مهماامکن پرهیزاز مکروهات هم داشته باشد به مستحباب بپردازد. حتى المقدور چیز مکروه بنظرش حقیر نیاید. نگوید: کل مکرو ه جایز بسا مى شود یک ترک مکروه پیش مولااز همه چیز مقرب تر واقع خواهد بود یا اتیان مستحب کوچکى  . واین بتامل در عرفیات ظاهر خواهد شد.

سوم : ترک مباحات است در غیر مقدار لزوم و ضرروت .اگر چه شارع مقدس خیلى چیزها را مباح کرده براى اغنیاء.اما چون درباطن میل ندارد بنده او مشغول بغیراو باشدازامورات دنیویه لذا خوب است بنده نظرا بمیل مولى این مزخرفات را تماما یا بعضها ترک نماید اگر چه حرام نباشدارتکاب آنها.اقتداء بالنبیین صل الله علیهم اجمعین و تاسیا بالائمه الطیین اطاهرین صلوات الله علیهم اجمعین.

چهارم : ترک کندماسوى الله را که در دل خود غیراو راه ندهد. چه خوب گفته است خواجه :

نیست در لوح دلم جزالف قامت یار                چه کنم حرف دگر یاد نداداستادم

اگر جناب شیخ احمد بگوید: بااین ابتلا به معاش وزن و بچه و رفیق و دوست چطور مى شود آدم ترک ماسوى الله بکند و در قلبش غیر یاداو چیزى نباشد.این فرض بحسب متعارف بعیداست و شدنى نیست .

مى گوئیم : آن مقدارى که تو باید ترک کنى آن هر کسى است که ترااز یاداو جل شانه نگهدارد با آن شخص باید بمقدار واجب و ضرورت بیشتر محشور نباشى . واما هر کس که خدا را بیاد تو بیندازد ترک مجالست او صحیح نیست حضرت عیسى على نبینا و له و علیه السلام فرمودند: معاشرت کنید با کسانى که رویت آنها خدا را بیاد شما مى اندازد.

الحاصل : طالب خدااگر صادق باشد باید  انس خود را یواش یواش از همه چیز ببرد و همواره در یاداو باشد. مگراشخاصى را که دراین جهت مطلوب بکارش بیاید. و آنهم بمقدار لازمه آن کار. پس با آنها بودن منافاتى با یاد خدا بودن ندارد. و محبت این اشخاص از فروع محبت الهى است

.اگر شیخ احمد بگوید:اینها حق است لیکن من بااین حال نمى توانم بجا بیاورم زیرا که شیاطین انس و جن بدور مااحاطه کرده و متصل وسوسه مى کند. همیشه مانع اند. و ما هم کناره بالمره(یکباره) نمى توانیم بکشیم یعنى یک مرتبه نمى شوداز همه ى وسوسه ها آزاد شد ۱۰ امر معاش اختلال پیدا مى کنند.از عهده خودمان هم بر نمى آییم تا کا ر به کار کسى نداشته مشغول خودمان باشیم ما کجااین حرفها کجا.

جواب مى گوییم اگر امورات آنى باشد همینطور است که مى گویى از این هم بزرگتر مثل کوه بدوا بنظر آدم مىآید کوچک نیست لیکن اشکال در این است که تکلیف شاق نکرده اند. پس همین قدر که تدریجى شد دیگر کار درست مى شود مردم بتدریج باز و شاهین و سایر مرغهاى صیدى رارام کرده بدست گرفته اند.

پس ملخص کلام اینکه در هر مرتبه که هستى آن نیم رمق که دارى آنقدر را که بسهولت مى توانى بعمل آورى اگر در آن مسامحه نکردى آن را بجا آوردى همچنین بر قوت تو مى افزاید. بلکه زیاده . زیرا که فرمود تو یک وجب بیا من یک زارع . و اگر مسامحه کردى آن مقدار قوتت هم در معرض زوالست .

مثلا شب را تا صبح خوابیدى بناى بیدارى داشتى نشد. حالا که هم اول صبحست تا ملتفت مى شوى پا شو. بین الطوعین را بیدار بودن خودش فیض علیحده و توفیقى است از جانب حضرت الله جل جلاله .این را به مسامحه بر خودت تقویت مکن . بشیطان گوش مده که مى گوید حالا بوقت نماز صبح زیاد است قدرى بخواب غرض معلوم است .

و همچنین در مجلسى نشسته خیلى لغو و بیهوده گفتى دلت سیاه شده . اما مى توانى نیمساعت زودتر پاشوى بتدبیر و حیل . پس این نیم ساعت را از دست مده پا شو سرو و مگو چه فایده دارد من از صبح بخرابى مشغول بوده ام . باز مى توانى باین جزئى خیلى کارها را پیش ببرى انشاءالله تعالى .

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *