علاقمندان عزیز جهت دریافت تک شماره می توانند به روش های ذیل مجله را تهیه فرمایید :

مراجعه مستقیم به دفتر مرکزی بسیج دانشجویی واقع در حیاط شمالی بیمارستان بقیه الله (عج)
تماس با شماره ۸۸۶۲۰۸۲۶-۰۲۱
و یا شماره همراه ۰۹۳۶۲۸۹۶۸۶۱ و ۰۹۱۲۸۶۶۹۳۳۶ جهت راهنمایی خرید و ارسال تماس بگیرند