فرو ۰۳

شناخت گروه انحراف موصوف به جریان انحراف با گفتمان بهار

بهار شناسی!

علیرضا حسامی

 

مقدمه:

لازم است بدانیم انقلاب ها ، کوچک یا بزرگ همواره در معرض آسیب های جدی اعم از داخلی و خارجی هستند . خطر انحراف از مسیر و خواسته اصلی ، انقلاب ها را تهدید می کند . هر انقلابی با هر خواستگاهی و هدفی ، هدف مادی یا ارزشی همچون انقلاب اسلامی ایران از این انحراف ها مستثنی نمی باشند.

چنانچه اسلام در سال های نخست به دلیل  آسیب پذیری در اندیشه ها ( دلیلی اثبات شده ) دچار انحراف شد ، ولی باید عبرت گرفت .

در اینجا به عامل های ایجاد انحراف اشاره می کنیم . سه گروه هستند ؛گروه اول دشمنان انقلاب (خیلی واضع و روشن اقدام میکند ). گروه دوم فرصت طلبان (که آشکارا انحراف را ایجادنمی کنند) . گروه سوم برخی نیروهای دلسوز و طرفدار انقلاب  که با گذشت زمان با تغییر آرمان ها و عقایدشان  ، با استحاله انقلاب را از مسیر اصلی به انحراف می کشانند . و مثال واضح در این گروه شیخ ساده لوح مورد اشاره می باشد  .

از انحراف هایی که در بدو انقلاب اسلامی ایران وجود داشت ، بعنوان مثال نهضت آزادی و ملی مذهبی ها . این جریان در کنار مکتب بزرگ اسلام ، ناسیونالیسم و لیبرالیسم (ما مسلمانیم و ایرانی و مصدقی ) را  انتخاب کردند و می گفتند اسلام کامل نیست و باید تلفیق شود با غرب .

گروهی مثل منافقین و فرقان گفتند سوسیالیسم و مارکسیسم ، با شعار مساوات در توزیع  ثروت و مالکیت ، که به قول خودشان این ایسم ها اندکی به اسلام نزدیک اند آن را برگزیدند. جنگ های پارتیزانی مارکسیست ها را سرلوحه قرار دادند . در اصل شناخت از اسلام نداشته و غلبه احساس بر عقل داشتند. بعد از انقلاب هم به ترور روی آوردند .که فرقان بزرگانی همچون مفتح و قرنی و مطهری را به شهادت رساندند و البته امام خامنه ای را به لطف خدا نتوانستند . منافقین هم بی شمار ترور و جنایت داشته که برای همه مشخص می باشد .

اکنون به احوالات و عملکرد گروه انحراف مورد نظر فعلی و مورد شناخت سیاستمداران روزگارمان  که با گفتمان بهار و به عنوان جریان انحراف شناخته می باشد می پردازیم .

پیروزی گفتمان عدالت که شعار اصیل انقلاب اسلامی ایران و گفتمان حضرت امام (ره)  و امام خامنه ای هست ،  این گفتمان عظیم در دولت احمدی نژاد منحرف شد.

اشارات و تذکرات رهبر انقلاب در طول رهبری خودشان به وفور دیده می شود . بعنوان مثال در وقایع هجده تیر سال ۷۸ برای برگرداندن انقلاب به راه اصلی اش ، خودی و غیرخودی را مطرح نمودند و در حول انتخابات ریاست جمهوری سال  ۸۴ گفتمان اصول گرایی را مطرح کردند . چه بسا به آن کدها خوب توجه نشد .

در بحث جریان انحرافی که مد نظر است ، آقا در دولت نهم در شهریور سال ۸۵ دولت اصول گرا را هشدار جدی از انحراف دادند !

گفتمان بهار ، گفتمان گروه انحراف می باشد . می گویند فرایند ظهور مد نظرمان هست و با شعار بازگشت به ارزش ها و شعارهای اصیل انقلاب به صحنه  آمدند . می گویند براساس گفتمان حضرت امام حرکت می کنیم !؟

مشایی می گوید : گفتمان بهار در واقع ترجمان زیبا و عمیق و سطح بالایی از گفتمان مهدویت می باشد و آینده روشن برای منافع همه انسان هاست . با بررسی گفتمان بهار ، متوجه می شویم گفتمان بهار با اندیشه انحرافی جایگزین گفتمان مهدویت می گردد .

گروه انحراف می گوید ، اندیشه های الحادی ( انکار خدا ) رو به افول هست و همه چیز رو به بالا  و بهتر شدن پیش می رود . در توحید حرف جدیدی دارند و امامت را به درستی متوجه نشده اند .

هدایت تکوینی که همه موجودات را در بر می گیرد به کنار ولی  هدایت تشریعی  همان هدایت و رسیدن به کمال هست و  پیامبر و امام برای هدایتگری آمده است ….. ، مشایی می گوید : قائل به محقق نشدن امر هدایت هستیم و حتی در زمان غیبت ، انسان ها رها شده اند !

این گروه دیدگاه پلورالیستی هم دارند یعنی تنوع ادیان لازمه و همه ادیان حق اند ! . نجات و رستگاری انسان را در یک دین و مذهب نمی دانند !

در کل بخشی از ریشه ی این گفتمان در اومانیسم هست یعنی انسان مداری و انسان را محور ارزش ها دانستن . اومانیسم دین را نفی می کند و دقیقا در برابر خدامحوری است . البته گفتمان بهار کامل اومانیستی نیست .

امام زمان مد نظر گروه انحراف : امام زمان نمادی از انسان کامل است و انسان کامل کسی است که حکومت صالح را به دست می گیرد و انسان را به کمال می رساند. کمال انسان هم گذر از دین گرایی و رسیدن به انسان گرایی می باشد ! بنابراین انسان کامل مدیری است بر اساس انسان گرایی ، برای وحدت و صلح و تکامل انسان !

در اینجا لازم است مهدویت و ولایت فقیه بر اساس نظرات امام خامنه ای مورد توجه قرار بگیرد و با شاخص قرار دادن بیانات آقا به انحراف در گروه مد نظر پی برد :

نکات کلیدی آقا در عمر ارزشمندش : مهدویت از ابزارهای اصلی گفتمان توحیدی است ، یعنی هدایت و ایجاد جهان توحیدی  + مهدویت نتیجه تلاش همه انبیاء است + اعتقاد به منجی در همه ادیان وجود دارد + انتظار جزء لاینفک مهدویت است + آماده سازی بجای تعیین وقت ظهور ، یعنی انتظار لازمه اش آماده سازی خود است  + پیشرفت لازمه انتظار می باشد + اعتقاد به ولایت مطلقه ی فقیه که ادامه ی امامت  در زمان غیبت کبرا می باشد وووو .

ولی گروه انحراف ولایت فقیه را مسخره و به چالش و رد می کند . و می گویند حکومت داری بر اساس  ولایت فقیه باید به رای مردم گذاشته شود . به نوعی دنبال دین جدیدی بودند.

شکل گیری انحراف را حاصل کژتابی و به انحراف بردن گفتمان عدالت بر می شماریم . با تزلزل گفتمان های سازندگی و اصلاحات و با سو استفاده از گفتمان عدالت ، گروه انحراف قدرت را در دست گرفتند .

البته جریان سازندگی بر اساس توسعه غرب معنا یافت . جریان اصلاحات از تغییر اولویت توسعه اقتصادی به اولویت سیاسی روی آورد و آزادی را ابزار خود دانست . در حقیقت اصلاحات ادامه دوران سازندگی بود. که حال و روزگار این دو جریان برای همگان روشن می باشد . و بررسی انحراف آنها در جای دیگر قابل بحث می باشد .

نماد گروه انحراف گرچه نماد تصویری خاصی نیست ولی درخت سبز و شعار زنده باد بهار نمایان تر می باشد .

احمدی نژاد در شهرداری با نشان دادن چهره خدوم و ساده زیست و عدالت طلب حمایت شخصیت ها و احزابی چون آبادگران و آیت الله مصباح را در بر داشت . تا مدتی حول محور گفتمان امام و رهبری بود . ولی کم کم دچار آسیب و انحراف شد . شخصیت ایشان تاثیر به سزایی در شکل گیری گروه انحراف گردید. افرادی را از منظرش وفادار بهش نبودند کنار می زد . نا گفته نماند گروه انحراف را با مشایی می شناسند.

در احمدی نژاد گفتمان عدالت که نماد اولیه او بود بجای اینکه بر مبنای توحید پیش برود ، بر مبنای انسان و عدالت به معنای عام شد و بر مبنای موعد گرایی که البته نه بر اساس تفکر شیعه  ، برجسته شد.

بقایی که از یاران احمدی نژاد زمانی که در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود گفت ؛ احمدی نژاد کوروش زمان است !

بقایی و مشایی از یاران ایشان ، حسابی از رانت های سیاسی و اقتصادی بعنوان مثال در تاسیس بانک گردشگری استفاده کردند .

بقایی کمک کرد به برپایی نمایشگاه عکس هدیه تهرانی از محل بیت المال .

بقایی موضع گیری بی موقعی در برابر نسل کشی ارامنه توسط دولت عثمانی داشت که ترکیه اعتراض داشت . ارمنستان این حرف بقایی را به سازمان ملل برد و از ایشان و ایران تشکر کرد !!!!!

بقایی شاعر معروفمان مولوی را به ترک ها وصل کرد . حراج زمین های قشم به قیمت ناچیز را در دوره مسئولیتش دارد . زمینه چینی برای ارتباط  با آمریکا را هم در پرونده اش به جای گذاشته است .

گروه انحراف می گوید پایان دوره اسلام گرایی . مشایی می گوید بشر برای رسیدن به حقیقت نیازی به دین ندارد که البته این سخن صوفی گری تلقی می شود . می گوید عقل بشر تیز شده و می تواند به حقایق برسد . حتی به عرفان حلقه هم نزدیک شده است . عرفان حلقه اومانیستی می باشد.

آورده و برخی دیدگاه های گروه انحراف :

مکتب ایران

گروه انحراف مکتب ایران را قرائت ایرانی از اسلام ناب می داند . معرفی ایران بعنوان بهترین تبیین گر دین خدا . که این بیانات انتقادهایی را به مجلس کشاند ، حتی خواستند رئیس جمهور به مجلس بیاید و جوابگو باشد . می گویند مکتب ایرانی یعنی اسلام ناب . در سخنرانی هایشان از برتری ایران در همه امور تاکید می کنند . لفظ ایران را ذکر و عبادت می دانند !

باستان گرایی ( نوعی ناسیونالیسم )

با این طرح ها سعی در کم رنگ کردن مذهبی کنونی جامعه داشتند و همگان را به احیای رسوم  ایران باستان سوق می دادند . روی منشور کوروش خیلی مانور دادند .

بیداری انسانی

بیداری اسلامی از سال ۲۰۱۰ که از تونس شروع شد و به خاورمیانه کشیده شد ، قیام برای از بین بردن حکومت های مستبد بود . بدلیل ویژگی های اسلامی و انقلابی این قیام ها ،  برخی و امام خامنه ای آن را بیداری اسلامی نامیدند . ولی غربی ها آن را شورش های عربی و بهار عربی تعبیر کردند . گروه انحراف این قیام ها را بیداری انسانی نامید . یعنی انسان را برتر از اهداف اسلام قرار دادند !

ظهور بسیار نزدیک است

لوح فشرده ای را پخش کردند . احمدی نژاد را از یاران امام زمان ( عج) معرفی کردند . این لوح محصول گروه فرهنگی مبشران ظهور بود ، علی اصغر سیجانی و حوریه پاکروان و از کتاب عصر ظهور نوشته علی کورانی بوده است . نتیجه نتیجه ای جز سست کردن اعتقادات مردم نداشت  . وقتی مصداق آوردند و زمان ظهور را مشخص کردند کار اشتباهی بود ووو .

حجاب و عفاف 

ورود بانوان به ورزشگاه مسائلی بود که انتقاد علما و جامعه را در پی داشت . البته برای جذب آرای خاکستری جامعه هدف داشتند ووو .

دوستی با مردم اسرائیل

مشایی : ایران ، امروز با مردم آمریکا و اسرائیل دوست است …… مردم آمریکا را برترین ملت های دنیا می دانم . در جایی دیگر گفته : به نظر من مردم ایران با مردم آمریکا و اسرائیل فرقی ندارند . از کسی نمی ترسم چون اگر می ترسیدم از این حرف ها نمی زدم .

مجلس بر علیه حرف هایش به پا خواست و همچنین اقشار دیگر . منظورش به رسمیت شناختن کشور اسرائیل بود . مدتی بعد رهبر انقلاب با بیاناتی اعتراض خود را به این اندیشه انحرافی اعلام نمودند . بیانات رهبر انقلاب : مردم کشور غاصب  همان کسانی هستند که زمین های فلسطین را غصب کرده اند …… ما با این مردم دوست نیستیم . با یهود مشکل نداریم ولی با غاصبان مشکل داریم …..

مشایی سریع به آقا نامه ای زد و لاپوشانی کرد.

قانون گریزی 

در ظاهر انقلابی و برای اجرای عدالت و قانون ، ظاهرسازی می کردند . به دور زدن قانون اقدام یا تبعیت نمی کردند از قانون . استخدام های غیرقانونی و بی توجهی به اسناد بالادستی و قوانین مادر . ادغام وزارت خانه ها بدون هماهنگی مجلس ، البته ادغام خوب بود طرحش و بدون زیرساخت شروع به این کار کردند . هیئت غیرقانونی نظارت بر اجرای قانون اساسی را خواستار بودند . البته زمان خاتمی شکل گرفت ولی با آمدن احمدی نژاد منحل شد و بعد از مدتی از دوم اسفند ۹۰ دوباره شکل گرفت و داد و جنجال ایجاد کرد ……

حمایت از معاون اولی رحیمی که متهم به فساد بود

پس از گذشت چندی از عمر دولت دهم ، رحیمی به حبس و جزای نقدی به اتهام رشوه و پولشویی و تحصیل مال نامشروع و اختلاس محکوم شد . با سنگ اندازی احمدی نژاد نتوانستند حکم ایشان را اجرا کنند .

خانه نشینی احمدی نژاد ؛ نداشتن التزام عملی با ولایت فقیه 

۲۸ فروردین ۹۰ مصلحی وزیر اطلاعات دولت امدی نژاد استعفا داد و احمدی نژاد استعفایش را قبول کرد ! ولی سریع با مخالفت آقا روبه رو شد و حتی توصیه آقا به ماندن مصلحی در وزارت بود که موجب شد این استعفا کان لم یکن گردد . احمدی نژاد در اعتراض ، خانه نشینی را شروع و در کارهایش حاضر نشد. یازده روز طول کشید . انتقادها صورت گرفت و خلاصه در تنگنا قرار گرفت و مجبود شد در جلسه هیئت دولت شرکت کند . باهنر می گفت قصد استعفا داشت احمدی نژاد ولی نظرش عوض شد . علت برکناری مصلحی را می گفتند؛ مصلحی اصرار بر برکناری یک از معاونان وزارت را داشت ، معاونی که از حمایت مشایی برخوردار بود ……… ! سایت جوان آنلاین هم گفت مشایی می خواهد بر وزارت تسلط داشته باشد . چندی بعد نشریه انگلیسی هم گفت ، چون وزارت از مشایی شنود داشته ….. !

اتهام زنی به سازمان ها

سپاه را در دخالت انتخابات نظام پزشکی متهم کردند . برادران قاچاقچی را به سپاهیان تعبیر دادند  . در رد صلاحیت مشایی در انتخابات ۹۲ شورای نگهبان را ظالم دانستند وووو .

حال به فعالیت گروه انحراف در دولت یازدهم روحانی می پردازیم . می گفتند گرفتن مجلس دهم سودی ندارد برای احمدی نژاد باید به ریاست جمهوری سال  ۹۶ فکر کنیم . سفرهای استانی احمدی نژاد شروع می شود . سفرهایی در قالب یادواره شهدا در سال ۹۴ تا اوایل سال ۹۵ به ۱۲ استان رفتند . جاهایی می رفت که محروم بودند . تا اینکه گزارشی از سفرهایش ۹/۶/۹۵ به امام خامنه ای می دهد و رهبری معظم او را منع می کنند از فعالیت انتخاباتی و تاکید می نمایند نه صلاح خودش هست و نه به صلاح کشور . او فکر نمی کرد یک روزی آقا علنی می کند این توصیه را و به سفرها ادامه می دهد.

رسانه ها و همه دلسوزان نظام از این حرکات ایشان ناراحت می شوند . برخی می گویند بین صحبت عمومی و خصوصی آقا تفاوت وجود دارد !!!!! تا اینکه آقا در جلسه عمومی در درس خارج فقه بیان فرمودند : ….. به فلانی گفتیم صلاح نیست ….. دوقطبی مضر است ……. این هم پشت بلندگو ……

البته ایشان بدون توجه به بیانات آقا ، نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ شد و بعد از رد صلاحیت به لجبازی ها و بیان انحرافات ادامه می دهد .

جمع بندی و مواردی دیگر

۱-انحراف گروهی ثانوی و کوچک و یا متوسط محسوب می شود . کارکردش بیشتر فکری و سیاسی است . ساختاری شکننده دارد . نمی توان آن را جریان نامید ، چون برای شکل گیری جریان سیاسی یا فرهنگی مولفه هایی چون پایگاه اجتماعی نیازه که آنچان پایگاهی ندارند .

۲-گروه انحراف خرده فرهنگ محسوب و البته منفی عمل کرده  و موجب انحراف در فرهنگ ناب شد و ضد فرهنگ به شمار می آید .

۳-گفتمان بهار منتسب به گروه انحراف در تطبیق با گفتمان اصیل انقلاب ، انحرافی محسوب و در نگاه به انسان و ولایت فقیه با توحید همخوانی ندارد .

۴-مخالفت با طاغوت از ویژگی های گفتمان توحیدی است ، که این گروه مرزبندی را رعایت نکرد . در اومانیسم ، پلورالیسم و …. غرق شد و عدم استکبار ستیزی داشتند.

۵-همخوانی نداشتن عدالت آنها با گفتمان توحیدی موجب تزلزل گفتمان عدالت شد . که در دولت دهم گفتمان عدالت جای خود را به گفتمان بهار داد . در گفتمان بهار انسان میل به گفتمان اومانیسم و پلورالیسم دارد .

۶- ایستادگی در مقابل ولی فقیه و عملکردهای غیرقانونی این گروه ، چهره انحرافی به این گروه می دهد .

۷-انسان ابزار گفتمان این گروه  است و به اومانیسم نزدیک اند . وقتی به شرک اومانیستی آلوده اند پس دیگر توحید حضور ندارد ( پایان اسلام گرایی و مطرح کردن مکتب ایرانی را آوردند )

۸-در ادبیات گروه خصوصا مشایی از چندپهلویی و شبه ناک سخن گفتن استفاده می شود . با ایدوئولوژی شبه دینی اومانیستی سازگار دارد.

۹-جهان گرایی مبتنی بر انسان گرایی در مقابل مهدویت در گروه وجود دارد . ( قابل توجه اینکه شیعه می گوید : هر وقت انسان از انسان گرایی گذشت و تسلیم خدا شد که در این صورت جهان انسانی بر اساس اسلام گرایی یکپارچه خواهد شد و ولی خدا ظهور می کند )

۱۰-درک صحیح تفسیر گروه از امام زمان (عج) وابسته به تعریف آنها از انسان هاست . می کوشند منجی و امام زمان را با ابزارهای انسان گرایانه و جهانی سازی معنا بخشی کنند . در صورتیکه انسان گرایی و امام زمان دو چیز متمایز از یکدیگرند . برای نظریه پردازی در مورد امام زمان باید در قلمرو گفتمان توحیدی حرکت کرد نه در قلمرو شرکت آمیز اومانیستی .

۱۱-گروه همانند روش جریان اصلاحات و سازندگی ، ولایت فقیه را ذیل گفتمان خودشان تعبیر می کنند و نه بر اساس گفتمان توحیدی . ظاهری می گویند سرباز ولایت ولی ولایت فقیه را ادامه امامت نمی دانند.

۱۲- گروه می گوید حجاب و عفاف مسئله ی اصلی جامعه نیست . که این مسئله دهن کجی به اصول دین و ارزش های انقلاب می باشد.

۱۳-دولت نهم و دهم به دو بخش ؛  ضعف ها و قوت ها تقسیم بندی می شود( طبق بیانات آقا ) . لیکن در فضای تحلیلی مورد دقت می باشد و باید در تبیین انحراف  نقاط قوت آن دولت ها مد نظر قرار گیرد.

۱۴-در مسیر عرفان کاذب قرار گرفتندکه رمالی نیز در دولت دهم به میان آورده شد .

۱۵-رابطه با آمریکا را از برنامه های سیاست خارجی خود می دانستند و برطرف شدن مشکل مردم را در این می دانستند .

۱۶-همنوا شدن با اردوغان ……. چنانچه مد نظرتان باشد حمایت از سوریه را دست کشیدند .

۱۷-دانشگاه ایرانیان را تاسیس تا اندیشه های خود را ترویج که دولت یازدهم منحلش کرد .

تحلیل

چنین انحرافی ضربه ی نسبی به گفتمان عدالت مبتنی بر آموزه های اصیل انقلاب را در پی داشت و نتیجه اش ضربه سخت به باورها و اعتماد مردم به خط اصیل انقلاب بود . بی شک حضور مجدد گروه انحراف و شخص احمدی نژاد در مناصب اجرایی حکومت با چنین افکاری ، به مراتب می توانست هزینه های سنگین تری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد کند .

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *