کلیه عزیزانی که مایل به اشتراک نشریه دانشجویی آرمان گرا می باشند
لازم است به نکات ذیل دقت کنند :
هزینه اشتراک برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله با ۵۰ درصد تخفیف می باشد .
دانشجویان و اساتید محترم سایر دانشگاهها نیز می توانند مشترک مجله شوند
هزینه ارسال پستی در تهران دریافت نخواهد شد
دوره اشتراک مجله سالانه می باشد به ازای سال ۹۵ مبلغ ۱۴ هزار تومان برای شهرستان و ۱۲ هزار تومان برای تهران باید به شماره حساب ۰۰۱-۰۸۳۱۰۸۳۷-۰۴۲-۱۸۱۴ بانک انصار-شعبه بقیه الله واریز و تصویر قبض ارسال گردد
پر کردن فرم ذیل الزامی است

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

شغل

آدرس کامل پستی

صندوق پستی

شماره تماس

تصویر برگه واریز