لحظه ی بیداری …

تیر ۰۸

لحظه ی بیداری …

لحظه ی بیداری …

مهدی حق شناس دانشجوی علوم آزمایشگاهی

50 

              لحظاتی است که آن گمشده ام پـیدا شـد              لحظاتی است رخ  بـی خـردی رسـوا شـد

              لحظاتی است که خورشید ، زمین را فهمید              لحظاتی است که دل در پـس ماتم خندیـد

              لحظاتی است درختان همه  در تهنیت انـد              لحظاتی است به غـم ها همه در تسلیت اند

             لحظاتی است بلا ،  عادت این راهـم شــد              لحظاتی است دل و عقل ، یکی بـا هم شـد

             لحظاتی است که  سرسخت تر از هـر روزم              لحظاتی است کسی مـژده دهـد ، پـیروزم

             لحظاتی است که  امّید به دل رخنه نــمود              لحظاتی است خدا قـلب  مـرا زنـده نـمود

            لحظاتی است زمـان شست   به دندان دارد              لحظاتی است جهان چهره ی  خـندان دارد

            لحظاتی است تـوکل به  هـمه غـالب شـد              لحظاتی است که دل ، عشق تو را طالب شد

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *