شهر ۰۸

مسجد ، اعتیاد و اقتصاد مقاومتی!

یاداشت کوتاه

مسجد ، اعتیاد و اقتصاد مقاومتی!

 

 Untitled-2SRB-ERHBF

امضاء محفوظ

 

من یک دهه شصتی هستم. بدون رودربایستی بگویم که مساله ام با کارکرد مسجد حل نشده است. مگر می شود که این سازه و منبر و مناره و نهاد ریشه دار، فقط برای این باشد که بدویم و چند رکعتی اقتدا کنیم و بعد برویم سراغ زندگی مان؟ اگر هم یک وقت از جای دیگری دلمان پر باشد یک دعای توسل و کمیلی هم بنشینیم و زاری بزنیم و منت بگذاریم بر سر خدا و اهل بیتش و روغن ریخته مان را نذر امامزاده کنیم.

تازه این همه اش برای منی است که بعضی وقتها همت می کنم و مسجد می روم و و البته مسجدی که به نسبت اهالی محله پیرامونش، تقریبا خلوت ترین مجمع عمومی است و با میانگین سنی بالا.

بعضی وقت ها فکر میکنم داستان مرغ و تخم است اینجا. اول کسی نمی آید به مسجد و بعد مسجد از کارکرد مطلوبش جدا می افتد و یا اینکه چون مسجد کارکرد شایسته ای ندارد، کمتر سراغی از مسجد گرفته می شود.

به هر حال هر چه که باشد، خروجی آن تابلوی واضح و روشنی است که بدون تعارف، شایسته پایتخت کشور مدعی ام القرای جهان اسلام نیست.

مانده ام که آن همه سخن فرسایی ها درباره نقش مسجد که از مدرسه و دانشگاه و مسجد و منبر و رسانه دیدیم وشنیدیم و خواندیم، پس چه شد؟ آن همه همایش و ستادهای مختلف و شوراهای متعدد و غیره پس چه کردند؟

بماند این دردگویی نسل ما. اما چرا بماند؟ چرا یک سازمان مردم نهاد می تواند نقشی پررنگ تر و موثرتر داشته باشد. چرا یک دغدغه مشترک و سازنده می تواند در اجتماع شکل بگیرد ولی مسجد مولود و یا حداقل حامی این دغدغه های سازنده و همت های ارزشمند نباشد.

چرا خیل عظیم بیماران اعتیاد می توانند همتی کنند و برای رهایی از بیماری و آفت خود، آستین همت بالا بزنند ولی مسجد از این بلیه بسیار فراگیر اجتماعی به بی تفاوتی بگذرد. چرا حداقل سرپناه حمایتی فراهم نمی کند؟ مسجدی که نه می تواند برای معیشت مردم تدبیری کند، نه برای مسایل اجتماعی و آفت ها و آسیب های آن و نه تعامل شایسته ای با بدنه اجتماع برقرار می کند، حتما از مردم تهی و از دغدغه خالی خواهد گردید.

به عنوان یک دهه شصتی معتقدم مسجد به عنوان پایگاه محوری بایستی محل رفع و رجوع مسایل اجتماعی پیرامون، آگاهی بخشی، ارتقای توانمندی ها، هدایت ظرفیت ها و پتانسیل ها، اصلاح نظامات اجتماعی جامعه و حمایت از اقشار آسیب پذیر باشد.

توقع بنده به عنوان یک شهروند از یک مسجد کارآمد این است که برای ترمیم آفت ها و اصلاح اجتماعی در حوزه هایی مانند اعتیاد فعال و موثر وارد شود که اگر اینچنین بود و دغدغه مسجد پیوند خورد با دغدغه مردم، مسجد به بطن زندگی مردم باز خواهد گشت.

مساجد لازم است آگاهی بخشی و روشنگری برای پیشگیری از گرایش به معظله اعتیاد را در دستور قرار دهند. برگزاری نشست های کارشناسی و ارایه محصولات آگاهی بخش چندرسانه ای و جذاب در شبکه های مردمی- محله ای و … مساله بسیار مهمی است. همچنین ارتقای توانمندی های شخصی و شخصیتی اقشار پیرامون و محله های اقماری، خصوصا افراد در معرض ابتلا از اقشار سنی، شغلی و جنسی خصوصا در حوزه مهارت های زندگی به صورت کارگاهی و با استفاده از ابزارهای نوین و روزآمد.

همچنین اصلاح نگرش به مبتلا، مساله بسسیار مهمی است که متاسفانه سازواره های اجتماعی ما نتونسته اند آن را محقق سازند. جامعه ما همچنان مبتلا را نه بیمار و بلکه یک انگل می داند. برای کرامت انسانی باید تدبیر کرد. بسیاری از ابتلائات امروز کشور ما خروجی معضلات اقتصادی و اجتماعی در حوزه خانواده است. ریشه ها گرفتاری، نشان می دهد که مبتلا به انگل می زند یا بیمار محتاج کمک. مساجد بایستی در این حوزه نقش موثری ایفا نمایند و نظام حمایتی محلی از مبتلا درمساجد نهادینه گردد. برقراری نظامات مشاوره در مراحل مختلف از جمله پیشگیری، هدایت مبتلا و نگهداری از بازگشت نجات یافته.

اما نجات یافتگان همچنان گرفتار هستند. جامعه ایشان را نمی پذیرد و انزوا گاه به حدی بر ایشان مستولی می گردد که تنها کنج آرامش همان توهم نعشگی است. لذاست که استقرار نظام حمایتی محلی از نجات یافته ضروری است. ایجاد بستر بازگشت به اجتماع و زندگی اقتصادی با تمهید شرایط سامان دهی مشاغل کوچک محلی و خانگی و ….. بوسیله مساجد امری ضروی است.

بگذارید اینگونه بکویم که مسجد باید برای اقتصاد کشور آستین بالا بزند و قداست را در رفع و رجوع مسایل مردم جستجو کند نه … . اقتصاد کشور همت می خواهد. جهاد می خواهد. بگذاریم این سازه ها برای سقف بالای سر کارآفرین سرپناه باشد. مگر نه بزرگترین عبادت کسب معاش حلال است و مگر نه مسجد محل عبادت. مساجد می توانند در وسع خود بساط کارآفرینی و حمایت را بگسترانند. با مشاوره، با آموزش و با حمایت های مقدور.

اگر این آستین بالا زده شود، قطعا بلیه های اجتماعی مان نیز ترمیم خواهد گردید و مسجد به مطلوب خود نزدیک خواهد شد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *