روپوش سرخ!

ویژه نامه یادواره شهید رهنمون ، ضمیمه آرمان گرا

بیمارستان علی بن ابی طالب (ع)

اهواز و آبادان

اسفند ۱۳۹۴

خبرنگار اعزامی : ابوالفضل مژده/دانشجوی علوم آزمایشگاهی

تنظیم : ابوالفضل مژده ، حسین خاوری ، محمدرضا عزیزی ، صالح تاجفرد

اشاره :

گفتگوهای کوتاه و بلندی که در ادامه می خوانید اولین ضمیمه آرمان گراست که در قالب مصاحبه با تنی چند از پزشکان و مسولین بهداری دفاع مقدس در خلال یادواره شهید رهنمون اهواز و آبادان در اسفند ۱۳۹۴ انجام گرفته شده است .به جهت اهمیت موضوع این بخش جدای از مجله در یک ضمیمه تقدیم می گردد با سپاس از مسئولین محترم سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور که بستر این مصاحبه ها را فراهم کردند.

شایان ذکر است جهت سهولت مطالعه سوالات حذف شده اند. .

حجت الاسلام والمسلمین علی اکبری – صفحه اول

حجت الاسلام والمسلمین علی اکبری – صفحه دوم

دکتر خسرو افخم

دکتر پزشکیان

دکتر خسرو صادق نیت

دکتر جلیل عرب خردمند

دکتر محمدرضا مرندی

دکتر ابراهیم متولیان

دکتر پرویز وزیریان

دکتر حسن عراقی زاده

سردار تاجیک رستمی – صفحه اول

سردار تاجیک رستمی – صفحه دوم

دکتر علیرضا آموزند

دکتر مهرداد معمار زاده – صفحه اول

دکتر مهرداد معمار زاده – صفحه دوم

دکتر ضیایی